โควิด 19 ลามอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปทำส่งออกชะงัก 

โควิด 19 ลามอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปทำส่งออกชะงัก 

พาณิชย์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาสภาพคล่องให้กับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป หลังส่อแววได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำการผลิต การส่งออกชะงัก เตรียมชงคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เคาะมาตรการช่วยเหลือ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการผลิตและการทำตลาดไม้ยางพาราแปรรูป และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งตลาดจีน อินเดีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก ที่อาจจะชะลอตัวลง จึงต้องหาทางช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และป้องกันไม่ให้เกิดกระทบต่อเนื่องถึงห่วงโซ่ในอุตสาหกรรม ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยาง แรงงาน และผู้ประกอบการส่งออก

นางมัลลิกา กล่าวว่า   ผลการหารือได้มีมติมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นเรื่องร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เช่น การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีนายจุรินทร์ เป็นกรรมการ พิจารณาโดยเร็ว จากนั้นจะนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้ประสานไปยังสมาคมธนาคารไทย เพื่อมีมาตรการให้ธนาคารที่เป็นสมาชิก โดยเฉพาะธนาคารเอกชน ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไม้ยางพาราแปรรูป ทั้งการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การลดดอกเบี้ย หรือการชะลอการชำระหนี้ และประสานกระทรวงการคลัง ให้สั่งการธนาคารรัฐในกำกับดูแลให้มีมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน

        158270830858    

สำหรับแนวทางช่วยเหลือด้านการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะช่วยเหลือผลักดันให้มีการทำตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดจีน ที่เป็นตลาดหลักของไทย และอินเดีย ที่ปัจจุบันมีโอกาสขยายตัวอีกมาก หลังจากที่รัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้าน และยังมีการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ทำให้มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย มีสมาชิก 135 บริษัท ซึ่ง 70% เป็นลูกหนี้ธนาคารเอกชน ส่วน 30% เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ เช่น กรุงไทย เป็นต้น และในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป มีโรงงานแปรรูปไม้ในประเทศไทยทั้งสิ้น 1,208 โรงงาน ตั้งอยู่ในภาคใต้ 80% ภาคตะวันออก 15% อีสาน 4% และภาคอื่นๆ 1%