'ส.ส.นราฯ' ซัด 'ประยุทธ์' ปล่อยละเมิดสิทธิชนวนความไม่สงบ 3 จังหวัด

'ส.ส.นราฯ' ซัด 'ประยุทธ์' ปล่อยละเมิดสิทธิชนวนความไม่สงบ 3 จังหวัด

"กมลศักดิ์" ซัดรัฐบาลแก้ไฟใต้ใช้ตัวเลขความรุนแรงลด มาชี้วัดไม่ถูก สวนความรู้สึกชาวบ้าน อัด "ประยุทธ์" ไม่แก้ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีแต่ปราบปรามใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ อภิปรายถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่า การที่ภาครัฐเอาตัวเลขความรุนแรงที่ระบุว่าลดลงเป็นตัวชี้วัดนั้นไม่ถูกสวนทางความรู้สึกชาวบ้านว่าความรุนแรงยังเหมือนเดิม ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดกันว่าสถานการณ์ยิ่งเงียบ ยิ่งน่ากลัว ไม่ได้ยินดี เพราะรู้ว่าปัญหาข้างล่างยังไม่ได้ถูกแก้ไข การให้กอ.รมน. นำ ศอ.บต. ไม่มีเวทีให้ภาคประชาสังคมได้ระบาย เพราะตั้งแต่คสช.เข้ามา ส่วนนี้ถูกตัดตอน 

อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ได้รับความเป็นธรม เป็นต้นเหตุของปัญหาสำคัญที่สุด นายกฯ เกี่ยวข้องการแก้ปัญหามานาน ทำไมต้นเหตุนี้ถึงไม่ได้รับการแก้ไข มีแต่การปราบปรามใช้ความรุนแรงอยู่แค่นี้ ล้างสมองเด็ก ถือว่านายกฯ ปล่อยปละละเลย