'สจล.' เสริมทักษะด้านคลาวด์ ยกระดับกำลังคน-ตอบโจทย์อุตฯ 4.0

'สจล.' เสริมทักษะด้านคลาวด์ ยกระดับกำลังคน-ตอบโจทย์อุตฯ 4.0

เมื่อการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 โดยเฉพาะด้านเอไอ หุ่นยนต์ และคำแนะนำสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ การ Re-skill/Up-skill จึงเป็นหนทางการเรียนรู้ที่ดูจะนำไปใช้ได้จริงยิ่งขึ้น

ล่าสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้า Re-skill/Up-skill เสริมทักษะกำลังคน เพื่อตอบโจทย์การทำงานในอุตสาหกรรม 4.0 โดยประกาศความร่วมมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ในการสร้างทักษะคลาวด์สำหรับนักเรียนและคนวัยทำงาน ครอบคลุมใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่

การนำเนื้อหาด้านคลาวด์ของ AWS Educate และ AWS Academy มาใช้ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย , การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของ AWS มาใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาของ สจล. ด้วยการใช้บริการระดับสูง อาทิ ปัญญาประประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) ในการแก้ปัญหาความท้าทายทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นศูนย์ให้ความรู้ในด้านวัตกรรมดิจิทัลสำหรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทย

158262508848

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ในการยกระดับภาคการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ว่า แต่ก่อนหลายคนมองว่ามหาวิทยาลัยเป็นเพียงสถาบันวิจัย สร้างเด็กยุคใหม่ออกไปรับใช้ประเทศ ภาคอุตสาหกรรม หรือราชการ แต่วันนี้หน้าที่เราไม่มีเพียงแค่นั้น เพราะเราต้องเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

“ มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สอนหนังสือ วิจัย หรือให้บริการด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะรื้อกำแพง ระหว่างคณะ ทุกคนสามารถลงเรียนร่วมกันได้ และสามารถสร้างสรรค์ร่วมกันได้ ทำงานเป็นทีมเดียวกันได้ ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ มหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกดีขึ้น และวิธีการสร้างคนให้ทัน คือการร่วมมือกับคนที่เก่งระดับโลก”

สำหรับ AWS Educate ทำหน้าที่เสมือนเกตเวย์ด้านความรู้และวิชาการสำหรับผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ด้านไอทีและด้านคลาวน์ ถือเป็นโครงการทางการศึกษาระดับโลกของ AWS ที่จะช่วยให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา มีเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้ในด้านคลาวน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถให้กับคนทำงาน ปัจจุบัน มีสมาชิกทั่วโลก ซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาหลายแสนราย อาจารย์มากกว่า 1 หมื่นราย และสถาบันการศึกษามากกว่า 2,400 แห่ง

  • เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง อธิบายว่า ปัจจุบันสจล. ได้นำเนื้อหาของ AWS มาใช้ในการเรียนการสอน 2 แบบ คือ แบบ Degree คือใช้โปรแกรมของ AWS มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเรื่อง AI ในหลักสูตร Robotics and AI Engineering ขณะเดียวกันก็ยังพยายามปลดล็อควิชาบังคับ และ วิชาบังคับเลือกหลายหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำโปรแกรมของ AWS เข้าไปใช้ในการเรียนการสอนได้

158262508819

สำหรับ Non-Degree ในเนื้อหา Robotics and AI เปิดอบรมสำหรับคนทั่วไป ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งรัฐบาลสนับสนุน และ AWS ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียน มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวว่าต้องไม่เรียนด้าน Robotics and AI เพราะต้องการให้เกิดความรู้ข้ามศาสตร์ โดยปีนี้รับ 250 คน โดยใช้เวลาเรียน 3 เดือน หลังจากที่เรียนจบแล้วผู้เรียนต้องสอบผ่านเป็นเกรด A B C D เหมือนในมหาวิทยาลัย และสามารถเก็บเป็นเครดิตสะสมไว้ได้ สามารถนำไปสมัครเรียนป.โทหรือป.เอก ที่ สจล. ในอนาคต แทนที่จะเรียน 2 ปี อาจจะเรียนเพียงแค่ปีเดียว และทำงานวิจัย

นอกจากนี้ สจล. ยังเข้าร่วมในโครงการ AWS Academy ซึ่งเป็นโปรแกรม Train The Trainer หลักสูตรด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งกับสถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อช่วยตรียมความพร้อมให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือคนทั่วไป เพื่อให้ได้รับใบรับรองต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมและเพื่อให้ได้รับตำแหน่งงานตามที่ต้องการ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยลง

158262508846

“รวมถึงการพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ โดยให้พี่เลี้ยงของ AWS และอีกหลายบริษัท มาสอนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ ว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไร ทั้งในด้านธุรกิจ ไอเดีย เทคโนโลยี ปลายทางเราอยากเห็นสตาร์ทอัพของไทยไปสู่เวทีโลกได้ เราเชื่อว่าเด็กไทยเก่ง แต่เราต้องเปิดโอกาสให้เขามากที่สุด” ผศ.ดร.รัชนี กล่าว

  • สถานศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง

สำหรับ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ถือเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุมและนำมาใช้มากที่สุดในโลก มีรูปแบบกว่า 175 บริการจากศูนย์ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ลูกค้ากว่าหลายล้านคน ทั้งสตาร์ทอัพ องค์กรที่ใหญ่ และหน่วยงานราชการชั้นนำ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัว

158262508893

วินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาหน่วยงานด้านการวิจัย ธุรกิจสาธารณสุข องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรประจำ AWS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น กล่าวว่า การเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน สะท้อนว่าต้องการบุคลากรที่มากขึ้น ดังนั้น AWS จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนเหล่านี้ การ Re-skill /Up-skill เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า Degree นั่นคือสาเหตุที่ AWS เลือกที่จะทำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและผู้สอน จะสามารถเข้าถึงบริการคลาวด์ที่กว้างขวางที่สุดและลึกที่สุด รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ การวิเคราะห์บิ๊ก ดาต้า (Big data analysis) ตลอดจนถึง IoT และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ จะช่วยบ่มเพาะความสามารถของเยาวชนที่มีความสามารถในการแสวงหาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

158262508855

“เรามีความเชื่อว่าระบบการศึกษาปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นที่สถานศึกษาเป็นที่แรก ดังนั้น การร่วมมือกันกับสถานศึกษาจะช่วยทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการการเรียนรู้น่าสนใจและสนุก ดังนั้น โปรแกรมของเรา จึงถูกออกแบบหลักสูตรด้วยอิงจากความต้องการอุตสาหกรรม อิงจากพื้นฐานมหาวิทยาลัย เติมเต็มทักษะให้เด็ก เพื่อให้พวกเขาทำงานแล้วต้องสามารถแก้ปัญหาได้เลย”