'สมบูรณ์' แนะ 'เสรีพิศุทธ์' ให้เกียรติประมุขของสถาบันตัวเอง

 'สมบูรณ์' แนะ 'เสรีพิศุทธ์' ให้เกียรติประมุขของสถาบันตัวเอง

"สมบูรณ์" โต้ "เสรีพิศุทธ์" แทน "ชวน" หลังถูกเบรคอภิปรายปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ ย้ำประธานสภาฯ ไม่เคยรับใช้ใคร เป็นข้อตกลงร่วม 3 ฝ่าย แนะต้องให้เกียรติประมุขของสถาบันตัวเอง

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ให้สัมภาษณ์ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ไม่ให้อภิปรายปมถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรี และมีการกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางนั้น ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานทางการเมืองมาเป็นเวลา ๕๐ ปี ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความซื่อสัตย์สุจริตจนได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและทั่วโลก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงควรให้เกียรติประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน ส่วนกรณีที่กล่าวหาประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่มีสิทธิ์ห้ามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กรณีการถวายสัตย์ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ในมาตรา 161 แล้วนั้น ขอชี้แจงว่าการถวายสัตย์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 63 วรรคสอง ระบุว่าห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ขอให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีเรื่องเป็นจำนวนมากที่รอการพิจารณา มากกว่าจะมุ่งเน้นแค่ในเรื่องการถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรี