เปิดขั้นตอน ‘ยื่นภาษีออนไลน์’ ที่เดียวครบ!

เปิดขั้นตอน ‘ยื่นภาษีออนไลน์’ ที่เดียวครบ!

จบครบในที่เดียว! เปิดขั้นตอน “ยื่นภาษี” ผ่านช่องทางออนไลน์ ยื่นได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 63

เปิดขั้นตอน "ยื่นภาษี" ออนไลน์จากกรมสรรพากร ที่ช่วยให้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายขึ้น 

สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นครั้งแรก จะต้อง "ลงทะเบียน" ก่อน 

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร ลิงก์ https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController

2. เลือก "ลงทะเบียนคลิกที่นี่"

158201142396

ขั้นที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 

158201152949

 • กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทย ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในช่องบังคับ ได้แก่

- การกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- การบันทึก วัน เดือน ปี เกิด 
การกรอกเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรณีเป็นต่างด้าว สัญชาติไทย ให้กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง และเลือกประเทศหนังสือเดินทาง
 • กรณีเป็น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ให้กรอกข้อมูลทุกช่อง

คลิก ทำรายการต่อไป 

ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

158201189353

 • กรอกที่อยู่ /e-mail ที่ติดต่อได้ สำหรับส่งหนังสือแจ้งการคืนเงินและเช็ค (กรณีขอคืนเงินภาษี)

 • สร้างรหัสผ่านด้วยตัวเอง (ความยาวรหัสผ่าน 8 ตัวอักษร) 

 • เลือกคำถาม-คำตอบ กรณีลืมรหัสผ่าน

 • คลิกรับข้อตกลง และเลือกทำรายการต่อไป

ขั้นที่ 3 ยืนยันการลงทะเบียน

158201333414

158201189353

 •  อ่านข้อตกลงในการลงทะเบียน เลือกยอมรับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนต่อไป 

 •  ตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันการลงทะเบียน 

 • ระบบตอบรับการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

 •  เลือกยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อเข้ายืนแบบทันที หรือเก็บรหัสผ่านที่สร้างไว้ เพื่อเข้าระบบยื่นแบบฯ ภายหลัง

กรณีที่มีปัญหาระหว่างทำ สามารถตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาได้ที่ http://rdserverdoc.rd.go.th/epit/regisPIT_efiling.pdf

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

- เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

158200927172

- เลือกหัวข้อ E-FILING เลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

158200927082

- เข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการยื่นแบบภาษี

158200927154

โดยจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามลําดับแต่ละหน้าไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบ แต่สามารถย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้าจอที่ผ่านมาแล้วได้  ซึ่งมีทั้งหมด 6 หน้า ดังนี้

1. หน้าหลัก

158200861561

2. เลือกเงินได้/ลดหย่อน

158200861693

3. บันทึกเงินได้

158200861646

4. บันทึกลดหย่อน

158200861730

5. คํานวณภาษี

158200861768

6.
ตรวจสอบ ยืนยันการยื่นแบบ 

158200861887