ไขปัญหา ทักษะ 'ภาษาอังกฤษ' คนไทย 'ร่วง' ซ้ำซ้อน เพราะอะไร?

ไขปัญหา ทักษะ 'ภาษาอังกฤษ' คนไทย 'ร่วง' ซ้ำซ้อน เพราะอะไร?

เมื่อทักษะ "ภาษา" เป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สำคัญที่สุด​ แต่ผลสำรวจระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทย 2019 พบว่า ระดับภาษา "ลดลง 10 อันดับ" จากปี 2018 เลื่อนระดับจากกลุ่ม “ต่ำ” ไปสู่กลุ่ม “ต่ำมาก” ปัญหานี้ ยังสามารถแก้ไขได้หรือไม่ !?

"ทักษะด้านภาษาอังกฤษ" เป็นทักษะขั้นพื้นที่ฐานที่คนทำงานยุคปัจจุบันต้องมี เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโอกาสในการสื่อสาร การทำงาน ฯลฯ

“ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษหรือกำลังเรียนภาษาอังกฤษกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก และทักษะภาษาเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สำคัญที่สุดของเยาวชนในอาเซียน” แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าว

ทว่า เมื่อมองในบริบททักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทย มักจะปรากฏการวิจัย หรือผลการศึกษาที่ชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษ กลัวการใช้ภาษาอังกฤษ และแง่มุมที่ค่อนไปทางลบ สะท้อนจากการทดสอบ การสำรวจต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา EF Education First ได้ประกาศผลการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9 หรือ EF English Proficiency Index (EF EPI) ระดับภาษาอังกฤษของคนไทย พบว่า ระดับภาษาอังกฤษของคนไทยตกลง 10 อันดับ

จากผลสอบ EF English Ranking ผลสำรวจการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากทั่วโลกพบว่า ในปี 2018 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 64 และตกลงมาอยู่ลำดับที่ 74 ในปี 2019 ซึ่งเลื่อนลงมาจากกลุ่ม ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำสู่กลุ่ม ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำมาก

158096544357

ทั้งนี้ยังพบว่าผลคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของประเทศไทยตกลงเรื่อยๆ ใน 3 ปีให้หลังมานี้ จากลำดับที่ 53 สู่ลำดับที่ 64 และล่าสุดอยู่ที่อันดับที่ 74

ข้อมูลชุดนี้ ได้ทำการประมวลผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากผู้คน 2.3 ล้านคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ใน 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับปี 2019 ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ผลคะแนนความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษสูงสุดแทนที่ประเทศสวีเดน

ทั้งนี้ประเทศไทย ยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ EF ทำการสำรวจ โดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงมากมีเพียง 1 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ขณะที่ ฟิลิปปินส์” “มาเลเซียอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง

เวียดนาม” “อินโดนีเซีย อยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต่ำ และ ไทย” “เมียนมา” “กัมพูชา รั้งท้ายอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต่ำมาก

158096547565

ทว่า เมื่อมองลึกถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้คนไทยขาดทักษะภาษาอังกฤษมีหลากหลายมิติ ทั้งจากระบบการศึกษา ตัวบุคคล ฯลฯ

ด้าน British Council (บริติช เคานซิล) ได้เปิดเผยข้อมูลจากการทำการวิจัยในปีที่ผ่านมา พบว่า “ทักษะด้านภาษาอังกฤษของคนไทย มีอุปสรรคหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่

158096544359

นอกจากนี้ แอนดรูว์ กลาส ได้ให้คำแนะนำคนไทย ในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษว่า

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่ทำได้ง่ายๆ ในทุกที่ เราต้องกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่พยายามเข้าใจในแกรมม่า และฝึกหรือสื่อสารทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวคุณในทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็น เน็ตฟลิกซ์ เพลง หรือแม้แต่บนรถไฟฟ้าบีทีเอส มีภาษาอังกฤษง่ายๆ ให้เรียนรู้ทุกที่ จงคว้าโอกาสฝึกภาษาอังกฤษจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ