"TFEX" REPORT 31 January 2020

"TFEX" REPORT 31 January 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 31 January 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 401,018 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 176,066 สัญญา Single Stock Futures 167,606 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 39,160 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 10,489 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,722 สัญญา USD Futures 12,458 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,104,162 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,018.08 จุด ลดลง -6.68 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -4.88 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                      Product         Most Active Series    Volume    Settlement    Change

            SET50 Index Futures        S50H20               157,117      1,013.2        -5.7 (-0.56%)
            Stock Futures                   CPALLM20           12,581          70.51         -1.19 (-1.66%)
            Gold Online Futures          GOH20                28,400        1,586.3        -0.8 (-0.05%)
            Gold Futures                    GF10G20              6,912         23,490          10 (0.04%)
            Gold-D Futures                 GDH20                    6             1,583.9       -0.26 (-0.02%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Q20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 52.1 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.85 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

             ประเภทผู้ลงทุน    สัดส่วนการซื้อขาย

        ผู้ลงทุนสถาบัน                31.03%

        ผู้ลงทุนทั่วไป                  52.06%

        ผู้ลงทุนต่างประเทศ           16.91%