รพ.จิตเวชโคราช เผย 3 เดือน โครงการรับยาใกล้บ้าน ได้ผลดี

รพ.จิตเวชโคราช เผย 3 เดือน โครงการรับยาใกล้บ้าน ได้ผลดี

รพ.จิตเวชโคราช เผยหลังเปิดโครงการรับยาจิตเวช ร้านยาใกล้บ้าน 3 เดือน ได้ผลดี มีร้านยาเข้าร่วมโครงการจากเดิม 5 แห่ง รวมเป็น10 แห่ง มีผู้ป่วยเก่าสิทธิบัตรทองอาการคงที่สมัครใจร่วมโครงการกว่า 100 คน 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ เผยโครงการรับยาจิตเวชที่ร้านยาใกล้บ้านหลังเปิดบริการกว่า 3 เดือน พบว่าก้าวหน้า ได้ผลดี  ขณะนี้มีร้านยาเข้าร่วมโครงการเพิ่มจากเดิม 5 แห่ง รวมเป็น10 แห่ง มีผู้ป่วยเก่าสิทธิบัตรทองอาการคงที่สมัครใจร่วมโครงการกว่า 100 คน  ไม่พบปัญหาขาดยา จะเร่งขยายให้ครอบคลุมทั้ง 25 ตำบลที่อยู่ในเขตอ.เมืองนครราชสีมาและอ.อื่นๆ พร้อมทั้งเตรียมขยายไปที่ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ด้วย จะประชุมเตรียมความพร้อมในเดือนหน้านี้

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรับยาจิตเวชที่ร้านขายยาใกล้บ้านตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความแออัดที่โรงพยาบาล ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2562 เป็นต้นมาว่า หลังจากดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 3 เดือน

ซึ่งมีร้านยาเข้าร่วมโครงการกับ รพ.จิตเวชฯจำนวน 5 แห่ง พบว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ไม่พบอุปสรรคในแง่ของการบริหารจัดการ  ขณะนี้มีผู้ป่วยสิทธิบัตรทองรายเก่า 5 โรคที่อาการคงที่ ได้แก่  โรคจิตเภท  โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคอารมณ์ 2 ขั้วหรือโรคไบโพลาร์ และโรคนอนไม่หลับ สมัครใจไปรับยาที่ร้านยากว่า 100 คน ทุกคนไปรับยาที่ร้านยาตามนัด บางคนไปรับยาแล้ว 6 ครั้ง ยังไม่พบปัญหาขาดยา โดยเฉลี่ยต่อคนใช้เวลารับบริการไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวเสริมว่า ล่าสุดนี้มีร้านขายยามาตรฐานที่อยู่ในพื้นที่อ.เมืองนครราชสีมา  สมัครเข้าร่วมโครงการฯอีก 5 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง  โดยอยู่ในต.ในเมือง 7 แห่ง ,ต. โพธิ์กลาง 2 แห่ง  และต.จอหอ 1 แห่ง  เภสัชกรประจำร้านทุกแห่งผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชยาเดิมมาตรฐานเดียวกับกลุ่มงานเภสัชกรรมของรพ.จิตเวชฯ ซึ่งขณะนี้ใช้ระบบการประเมินอาการผู้ป่วยก่อนจ่ายยาด้วยโปรแกรมออนไลน์เหมือนกันทุกแห่ง รวมทั้งการตรวจวัดสัญญาณชีพและชั่งน้ำหนักผู้ป่วยทุกครั้ง

158047107319

โดยรพ.จิตเวชฯวางแผนขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ.เมืองนครราชสีมาซึ่งมีจำนวน 25 ตำบลโดยเร็ว รวมทั้งจะขยายไปยังอำเภออื่นๆในจ.นครราชสีมาและอีก 3 จังหวัดในเขตสุขภาพที่9 ที่รับผิดชอบคือ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยจะประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเครือข่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยและไม่มีปัญหาขาดยา 

ทางด้าน เภสัชกรหญิงจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่าระบบการจัดบริการจ่ายยาเดิมให้ผู้ป่วยจิตเวชของร้านขายยาที่ร่วมโครงการฯจะใช้ 3 มาตรการหลักเช่นเดียวกับรพ.จิตเวชฯ ประกอบด้วย 1.จ่ายยาถูกต้องตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย จ่ายถูกคน ถูกชนิด ถูกขนาด  ถูกวิธี ถูกเวลา ถูกตามข้อบ่งใช้สมเหตุสมผล และมีเอกสารการใช้ยาถูกต้อง   

2.เภสัชกรที่ร้านขายยา สามารถให้คำแนะนำญาติในการสังเกตอาการและพฤติกรรมเตือนของผู้ป่วย 5 ประการก่อนอาการทางจิตกำเริบได้แก่ ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว เที่ยวหวาดระแวง ซึ่งต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที ไม่ต้องรอให้เกิดอาการรุนแรง

158047107383

    

มาตรการที่ 3 คือการแก้ไขปัญหาในระหว่างการรักษา  โดยหากเภสัชกรพบว่าผู้ป่วยจิตเวชมีปัญหาดังต่อไปนี้ 8 ประการ จะต้องส่งผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯทันที ได้แก่ 1.มีอาการทางจิตกำเริบหรือมีอาการกังวล ซึมเศร้า 2. มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นมีน้ำลายไหลตลอดเวลา 3. ผู้ป่วยมีแนวโน้มว่าจะขาดยา เช่นไม่ไปรับยาที่ร้านยาตามนัดเกินกว่า 3 วัน และไม่สามารถติดต่อได้ หรือมียาเก่าเหลือมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนยาที่จ่ายไปครั้งก่อน

4.ผู้ป่วยมีปัญหาใช้ยาในทางที่ผิดเช่นเพิ่มยาเอง 5. ผู้ป่วยวางแผนตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ระหว่างการรักษา 6. ผู้ป่วยใช้สารเสพติดให้โทษชนิดรุนแรงระหว่างการรักษา 7. มีอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรง หรือมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย และ8. สิทธิการรักษาเปลี่ยนระหว่างเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ รพ.จิตเวชฯได้เตรียมประเมินผลโครงการนี้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า  โดยจะประเมินประสิทธิภาพทั้งด้านการลดระยะเวลาบริการ การลดความอัดที่รพ. การลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม  อัตราการรับยาต่อเนื่อง  ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในรพ.และร้านขายยาด้วย  เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป