สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 27-31 มกราคม 2563

สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 27-31 มกราคม 2563

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้นข้าวโพดและข้าวที่ลดลง

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง พ่อค้าเร่งขายผลผลิตเพื่อเตรียมซื้อข้าวโพดนา ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ราคาลดลงจากหาบละ 519 บาท เป็นราคาหาบละ 510 บาท

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 384.50 เซนต์/บุชเชล กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานว่าขณะนี้ยังมีความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสภาพอากาศที่แห้งแล้งขึ้นในสหรัฐฯ และอาร์เจนตินา ทำให้คาดว่าปริมาณผลผลิตจะลดต่ำลง หากฝนยังไม่ตกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยแนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 893 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 295.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน จากความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาดในจีน ทำให้ความต้องการถั่วเหลืองจากจีนลดลง ขณะที่สภาพอากาศของบราซิลในสัปดาห์นี้ เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง แต่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่าฝนจะตกมากขึ้น อาจทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้ช้าลง และหากฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวม

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะลดลง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

         สัปดาห์นี้ตลาดปลาป่นในจีนยังหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และคาดว่าหลังตรุษจีนตลาดปลาป่นจะกลับมาคึกคัก ด้านการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยยังอยู่ในช่วง low season ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะเพิ่มขึ้น

 

ข้าว : ราคาลดลง

          ตลาดซื้อ-ขายข้าวต่างประเทศ ราคาลดลงเล็กน้อยจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 475 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 468 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 408 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 402 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคายืนที่กระสอบละ 1,100 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

          การบริโภคสุกรสัปดาห์นี้ยังคงคึกคัก แต่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค จึงคงราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัมในทุกภูมิภาค  

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 78)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็งไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณการบริโภคยังดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สต๊อกไก่ใหญ่สะสมได้ระบายออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          สภาพการซื้อ-ขาย ไข่ไก่คล่องตัวดีในสัปดาห์นี้ ไข่ไก่สะสมลดลง ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง