PLANB - ซื้อ

PLANB - ซื้อ

ถูกขายมากเกินไป หลังมีปัจจัยลบเข้ามากระทบธุรกิจเสริม

Event

มีผู้ยื่นฟ้องนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรรมการสมาคมอีกสี่คน กรณีบริหารรายได้ของสมาคมฯ อย่างไม่โปร่งใส โดยมีการพาดพิงถึงการทำสัญญากับ PLANB

lmpact

สัญญาที่ทำกับสมาคมฟุตบอลยังมีผลจนถึงสิ้นปี และ PLANB ก็พร้อมสำหรับการประมูลรอบต่อไป

PLANB ยืนยันว่าการทำสัญญากับสมาคมฯ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและบริษัทเสนอผลตอบแทนแก่สมาคมฯ สูงกว่าคู่แข่ง (การันตีรายได้ขั้นต่ำที่ปีละ 510 ล้านบาท) โดยสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับไปจนถึง 4Q63 และบริษัทมั่นใจที่จะเข้าร่วมประมูลรอบต่อไป เพราะผลงานที่ผ่านมาทำได้ดี โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาคมฯ ในแต่ละปีสูงกว่าการันตีขั้นต่ำ อีกทั้งยังส่งเสริมให้จำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมา

รายได้จาก sport marketing ยังน้อย ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักและโครงการใหม่ ยังเป็นไปตามแผน

เราคาดว่าธุรกิจ sport marketing (การบริหารรายได้ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย) จะทำรายได้ให้ PLANB ประมาณปีละ 200 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 2-3% ของรายได้รวมปี 2563 เท่านั้น ในขณะเดียวกันรายได้จากสื่อนอกบ้าน (Out Of Home) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และโครงการใหม่ ๆ อย่างเช่น
การตั้งป้ายดิจิตอลเพื่อติดตั้งในร้าน 7-Eleven 2,000 สาขา และการแข่งขันกีฬา Olympic Tokyo 2020 ก็ยังเดินหน้าไปตามแผน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

คงประมาณการกำไรปี 2562-63 เอาไว้ตามเดิม

ในกรณีเลวร้าย หากเราตัดรายได้ตามสัญญาที่ทำไว้กับสมาคมฟุตบอลออกจะทำให้กำไรสุทธิของ PLANB ในปี 2563 ลดลงจากเดิม 8% เหลือ 977 ล้านบาท และจะทำให้ราคาเป้ าหมายของเราลดลง 0.90 บาท แต่อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนดังกล่าวยังไม่มีผลสรุป และไม่น่าจะกระทบกับผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 เอาไว้ที่ 719 ล้านบาท (+12% YoY) และปี 2563 ไว้ที่ 1,057 ล้านบาท (+47% YoY)

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ PLANB และคงราคาเป้าหมายปี 2563 ไว้ที่ 11.40 บาท (PER ที่ 41.3x เท่ากับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) เนื่องจาก i) คาดว่ากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 4Q62 ii) คาดว่ากำไรจะโตโดดเด่นในปี 2563 และ iii) ยังมี upside จากโครงการใหม่ ๆ อีก อย่างเช่นโอกาสในการติดตั้งจอดิจิตอลในสาขาร้าน 7-Eleven ที่เหลืออีกราว 9,000 สาขา

Risks

รายได้จากธุรกิจสื่อต่ำกว่าที่คาดไว้