รมว.สธ. จ่อชงรายละเอียด ครม.ยกเลิก VOA นทท.จีน สัปดาห์หน้า

รมว.สธ. จ่อชงรายละเอียด ครม.ยกเลิก VOA นทท.จีน สัปดาห์หน้า

"วิษณุ" เผย รมว.สธ. จ่อชงรายละเอียด ครม.ยกเลิก VOA นทท.จีน สัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการหารือข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเลิกการให้บริการ visa on arrival (VOA) นักท่องเที่ยวจีน แต่กระทรวงต่างประเทศชี้แจงว่า การเดินทางจากจีนจะสามารถเข้าไทยได้ 3 ช่องทาง คือ การขอวีซ่าจากสถานทูต ขอ visa on arrival (VOA) และ ขอ visa online ดังนั้น ต้องคิดทั้ง 3 ระบบ ถ้าระงับ VOA และยังคง online ก็จะไม่สามารถควบคุมการเข้ามาได้ คณะรัฐมนตรีจึงให้กระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงมหาดไทยหารือกัน คาดว่าน่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะกลับมาเสนอรายละเอียดต่างๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี สัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้เป็นการกีดกันนักท่องเที่ยว แต่เป็นการควบคุมการแพร่ระบาด