อภัยภูเบศรส่ง 'ฟ้าทะลายโจร' สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัส

อภัยภูเบศรส่ง 'ฟ้าทะลายโจร' สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัส

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะใช้ "ฟ้าทะลายโจร" สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัส ย้ำหนทางที่ดีที่สุด การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้ความรู้ผ่านเฟซบุคแฟนเพจ “สมุนไพรอภัยภูเบศร” ถึงไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ว่า ไวรัสอู่ฮั่น คือไวรัสกลุ่มcoronavirusสายพันธุ์ใหม่ใช้ชื่อว่า2019 novel coronavirus (2019-nCoV)พบการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

เริ่มต้นมีรายงานครั้งแรกในเดือนธันวาคม2019ทำให้เกิดการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ลักษณะอาการที่พบบ่อย คือ ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หอบเหนื่อยหากมีอาการรุนแรง อาจทำให้เกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันปัจจุบันไม่มีวัคซีนป้องกันไม่มียารักษา

การรักษา เป็นการรักษาตามอาการCDCหรือหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control )

แนะนำหนทางที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโดยมีวิธีแนะนำ เช่น ล้างมือบ่อยๆ นานอย่างน้อย20วินาที ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 158039182697

โดยเฉพาะหากยังไม่ได้ล้างมือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไม่ออกไปในสถานที่คนแออัดในที่ชุมชนควรสวมหน้ากากอนามัย หากไอหรือจาม ต้องหาผ้าหรือทิชชูปิด และทิ้งถังขยะให้เป็นสัดส่วนทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณที่อยู่อาศัย หรือพื้นผิวที่ต้องสัมผัสในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่หลายประเทศ ทั้งในสแกนดิเนเวีย จีน อินเดีย ไทยใช้ มีความปลอดภัย ในส่วนประสิทธิผลนั้นยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น เพราะเป็นสายพันธุ์ใหม่ แต่หากพิจารณาจากอาการนั้น ผู้ป่วยจะมีอาหารเหมือนเป็นหวัดทั่วๆ ไป และแยกออกจากหวัดทั่วไปได้ยาก

1580391826100

การมีเครื่องมือให้ประชาชนดูแลตนเองจึงมีความสำคัญ เพราะฟ้าทะลายโจรช่วยต้านหวัด ลดการอักเสบที่ปอด เพิ่มภูมิคุ้มกัน และยังมีสิทธิบัตรในการต้านไวรัสซาร์ สุดท้ายในแง่การพึ่งตนเอง ฟ้าทะลายโจรปลูกง่าย ใช้ง่าย อีกทั้งยังเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประชาชนเข้าถึงง่าย บุคลากรทางการแพทย์มีองค์ความรู้ในการดูแลความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ดี จึงนำเสนอสมุนไพรนี้มาให้ความรู้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม การป้องกันโดยเฉพาะไวรัสอู่ฮั่นนั้น ดร.ผกากรอง ย้ำว่า เป็นความจำเป็นสูงสุด ที่ต้องดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และใช้ฟ้าทะลายโจรเมื่อเป็นหวัด ในกรณีป้องกันหวัดอาจทำได้ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

รายละเอียดข้อบ่งใช้และคำแนะนำติดตามได้จากเฟซบุคแฟนเพจ “สมุนไพรอภัยภูเบศร” https://www.facebook.com/136694259728989/posts/2784156668316055/