ผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศลาออกยกชุด

ผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศลาออกยกชุด

ผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศลาออกยกชุด

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2020 สถานีโทรทัศน์ ARD ของเยอรมันได้มีสารคดี เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามของอดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปี 2012 (นางสาวศิริกช กุลน้อย) ได้พูดคุย กับสื่อเยอรมัน ซึ่งได้แอบบันทึกวีดีโอการสนทนา ทันี้นางสาวศิริภุช กุลน้อย ได้ให้ข่าวสารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากคิดว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสมัครสมาชิกของสถานออกำลังกาย โดยแหล่งข่าวอ้างว่านักกีฬายกน้ำหนักไทย มีการใช้สารต้องห้ามตั้งแต่อายุ 13 ปี ในการแข่งขันระดับชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2011 โดยเป็นนักกีฬาของสโมสรสมาชิก และสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำการลงโทษนักกีฬาตลอดจนสโมสรดังกล่าวไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เก็บรักษาไว้

อย่างไรก็ตามได้มีคลิปสัมภาษณ์ดังกล่าว ถูกตัดต่อข้อความบางช่วงนำไปเผยแพร่และแสดงในที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปีกสากล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2020 ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยรู้สึกเสียใจใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ยึดมั่นดำเนินกิจกรรมทางการกีฬาด้วยหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมเป็นที่ตั้ง แต่เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งไม่ใช่ความจริงส่งผลกระทบต่อกีฬาของชาติและภาพลักษณ์ของประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการมีมติลาออกทั้งคณะตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2020

ผู้บริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศลาออกยกชุด