นศ.อาชีวะในจีนล็อตใหญ่ได้กลับไทยแล้ว 30-31 ม.ค.นี้

นศ.อาชีวะในจีนล็อตใหญ่ได้กลับไทยแล้ว 30-31 ม.ค.นี้

"ณรงค์" เผยนศ.อาชีวะในจีนล็อตใหญ่ได้กลับไทยแล้ว 30-31 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63  นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงกรณีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา และครู ซึ่งไปศึกษาอยู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมจำนวน รวมจำนวน 98 คน เป็นนักศึกษาจำนวน 89 คน และครู จำนวน 9 คน นั้น วันนี้นักศึกษาจำนวน 28 คน จากวิทยาลัย Chongqing Business Vocational College เมืองฉงชิ่ง เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงน้อยอยู่ห่างจากมณฑลหูเป่ย ประมาณ 900 กม. มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 19 คน จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 12 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 6 คน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 1 คน ครู รวมจำนวน 9 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพังงา แห่งละ 1 คน

โดยขณะนี้ร้านอาหารในสถานศึกษายังเปิดให้บริการตามปกติมีอาหารเพียงพอ ไม่มีการเรียนการสอน แต่ห้ามออกนอกบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษา ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตามกำหนดในวันนี้ (30 ..63 ) โดยการเดินทางใน 2 เที่ยวบิน จากสนามบินฉงชิ่ง เจียงเป่ย ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ สายการบินแอร์เอเชีย FD 577 ถึงประเทศไทยเวลา 11.20 : 13.30 . และ จากสนามบินฉงชิ่ง เจียงเป่ย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เวลา 16.15: 18.35 .

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โดยในวันพรุ่งนี้ 31 มกราคม 2563 รวมจำนวน 62 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัย Xingtai Polytechnic College มณฑลเหอเป่ย รวมจำนวน 28 คน มีกำหนดเดินทางด้วยเที่ยวบินจากสถานบินปักกิ่ง ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเครื่องบินสายการบินไทย TG 615 เวลาประเทศไทยประมาณ 21.20 น. และนักศึกษา จาก Hunan Technical College of Railway High-Speed มณฑลหูหนาน จำนวน 34 กำหนดเดินทางจากสนามบินฉงชา(Chongsha) ถึงสนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินไลอ้อนแอร์ เวลา 14.15 - 17.10 น.

สำหรับนักศึกษา ที่อยู่ใน Wuhan Institute of Shipbuilding Technology (วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรืออู๋ฮั่น) มณฑลหูเป่ย รวมจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยังคงต้องรอการประกาศจากรัฐบาลจีน ในเรื่องของการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งมาตรการแนวทางป้องกัน และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรน่า ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร อาชีวศึกษา ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. จัดหาสบู่ แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ และจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ เช่น ที่จับบันได ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูเข้า-ออกอาคารและห้องทำงาน เป็นต้น

2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หรือมีอาการความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารร้อนที่ปรุงสุกและสะอาดปลอดภัย พักผ่อนให้เพียงพอ และให้ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งต่างๆ

3. ผู้ที่มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการคัดกรองโรค ไม่ควรรักษาด้วยตนเองพร้อมทั้งควรดูแลเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อและงดการไปร่วมกิจกรรมในที่ชุมชน

4. ผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง 2 สัปดาห์นี้ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวหยุดพักการเรียนและพักปฏิบัติงานได้จำนวน 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน และไม่เป็นวันลา ทั้งนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพตนเอง หากมีความผิดปกติโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ขอให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคให้แน่ชัด เฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พักรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อนที่จะกลับมาเรียนและปฏิบัติงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ขอให้สถานศึกษางดเว้นนับเวลาการเข้าห้องเรียนและจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษาหลังจากหายเป็นปกติแล้ว

5. ในกรณีการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของบุคลากร และนักศึกษาจำนวนมาก ขอให้ ทุกหน่วยงาน พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้อง จัดกิจกรรม ขอให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อด้วย

6. หากมีข้อมูลหรือพบความผิดปกติ ขอให้รายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ต่อไป