สสจ.อยุธยา แนะ 7 วิธี ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก "ไวรัสโคโรน่า"

สสจ.อยุธยา แนะ 7 วิธี ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก "ไวรัสโคโรน่า"

"นพ.พีระ" สสจ.อยุธยา แนะ 7 วิธี ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก "ไวรัสโคโรน่า" หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ขณะนี้ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งหมดรวม 14 ราย

ขณะนี้ทุกรายอาการดีขึ้น กลับบ้านได้แล้ว 5 ราย ยังอยู่โรงพยาบาล 9 ราย "ไวรัสโคโรน่า" เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่พบในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัส เป็นไวรัสกลุ่มใหญ่ที่พบได้ทั้งในคนและในสัตว์ ในขณะนี้มีประชากรชาวจีนกว่า 11 ล้านคน กำลังประสบปัญหาอยู่ ภายหลังมีการเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้นำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกโรคนี้ว่า "โรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ" (pneumonia of unknown cause)

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อห่างไกลโรค หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

1. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

2. ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย


3. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

4. ประชาชนสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ อย่างไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นตามคำประกาศของทางการจีน

5. ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี

7. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

สสจ.อยุธยา แนะ 7 วิธี ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก "ไวรัสโคโรน่า"นพ.พีระ อารีรัตน์ กล่าวต่อว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว จึงทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวภายในจังหวัด จึงขอให้ประชาชนดูแลตนเองและบุตรหลานตามข้อแนะนำ เพื่อป้องกัน และ ห่างไกลโรค ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php และ [email protected] / เพจ เฟสบุ๊ค : รู้กันทันโรค, เพจเฟสบุ๊ค : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.อยุธยา แนะ 7 วิธี ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก "ไวรัสโคโรน่า"