มท.2 มอบโฉนดที่ดินชาวเหนือ

มท.2 มอบโฉนดที่ดินชาวเหนือ

"นิพนธ์" ขึ้นเชียงใหม่ มอบโฉนดที่ดินชาวเหนือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น 

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" จำนวน 50 แปลง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินร่วมให้การต้อนรับ

158036252946

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์มีความสำคัญ และเป็นสร้างหลักประกันความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น โฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งนับวันที่ดินหายากและมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นหากจำเป็นต้องนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันกู้ยืม ก็ขอให้ระมัดระวังดูลู่ทางการลงทุนประกอบธุรกิจให้มั่นใจ เพราะกว่าจะได้โฉนดที่ดินแต่ละแปลงมีความยากลำยาก จึงขอให้รักษาโฉนดที่ดิน ที่รับแจกนี้ ขอให้ดูแลรักษา และเก็บไว้ให้ดี อย่าให้ถูกหลอกลวงหรือทำสูญหาย หรือหากจำเป็นต้องจดทะเบียนสิทธิ์ ทำนิติกรรมใดๆ ขอให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาในพื้นที่

158036254677

พร้อมทั้งกรมที่ดินจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่ดินสิทธิต่างๆในที่ดิน ขอให้คิดถึงกรมที่ดินเป็นอันดับแรก ที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นได้ เพราะกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับพี่น้องประชาชน

158036256414