บอร์ดกยท.พบแกนนำชาวสวนยางเวทีชุมนุม รับข้อเสนอพร้อมส่งต่อรัฐบาล

บอร์ดกยท.พบแกนนำชาวสวนยางเวทีชุมนุม รับข้อเสนอพร้อมส่งต่อรัฐบาล

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สวมวิญญาณลูกชาวสวนยาง เปิดโต๊ะเจรจาเวทีชุมนุมรับทำทันทีในหน้าที่ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา พร้อมนำเสนอรัฐบาลในส่วนที่เกินอำนาจหน้าที่

นายมนัส ได้ลุกขึ้นชี้แจงในที่ประชุมได้รับทราบว่า รักษาการผู้ว่า กยท.พร้อมพวก 4 คน ได้มายืนดูข้างเวที แต่ไม่ยอมขึ้นเวที ขณะที่ชาวสวนยางเชิญขึ้นเวทีกลับหนีขึ้นรถตู้ กยท.ออกไปทันที ประจวบกับ รถบรรทุกสินล้อของชาวสวนยางวิ่งมาพอดีเกือบชนกับรถตู้สีขาว และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงจะทำอย่างไร

"อยากให้ ปธ.บอร์ด กยท.ทราบว่าพฤติการณ์ของลูกน้องท่านทำแบบนี้จริงๆ ไม่เข้าใจว่าผู้บริหาร กยท.ไม่มีวุฒิภาวะ ในการทำหน้าที่ แล้วอย่ามามองว่าพวกตนไม่ใช่กล้วยตากแห้งด้วย พวกตนไม่มี Action และไม่ได้ Drama เราเดือดร้อนจริงๆ”

นายมนัส กล่าวว่า ไม่ได้หวังว่าท่านจะแก้ไชปัญหาจากข้อเรียกร้อง แต่เราต้องการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 4 ข้อเพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเสียที และไม่ได้สรุปว่าการเจรจาในครั้งนี้จะจบ อาจจะมีต่ออีกหลายเวที

158030467866

นายประพันธ์ กล่าว ตนเดินทางลงมาในครั้งนี้เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและข้อเสนอของเกษตรกรสวนยาง ยืนยันรับจะจัดการทุกข้อเสนอที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กยท. สิ่งใดที่นอกเหนือจากนี้ จะสรุปและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทันที

นายประพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการ กยท.เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความแข็งแรงแบบยั่งยืน มีมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดโลก ทั้งผลผลิตและระบบการจัดการสวนยาง ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันและจัดการเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง

รวมทั้งการจัดการสวัสดิการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและโปร่งใส การจัดการกองทุนยางพาราตามมาตรา 49 ต้องมีธรรมมาภิบาลและประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชนในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราหลากหลายเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม และใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการติดตามการใช้ยางภาครัฐ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางความรู้ แหล่งอุตสาหกรรมยาง ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของโลก ที่เรียกว่า rubber valley และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการจัดการยางพาราไทย