ทำไม..สงครามข่าวโคโรน่า รัฐบาลแพ้หมดท่า ถึงเวลาปรับทีม ปชส.?

ทำไม..สงครามข่าวโคโรน่า รัฐบาลแพ้หมดท่า ถึงเวลาปรับทีม ปชส.?

สงครามข่าวโคโรน่า รัฐบาลแพ้หมดท่า ถึงเวลาปรับทีม ปชส. ยิ่งรีรอยิ่งทรุด!!!