รพ.ศรีนครินทร์ มข. จัดจุดคัดกรองและชุดเคลื่อนที่เฝ้าระบาดไวรัสโคโรน่า

รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเข้มจุดคัดกรองคนไข้เฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า และเตรียมพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และชุดเคลื่อนที่หากได้รับแจ้งพบผู้ป่วยต้องสงสัย

วันที่ 29 ม.ค. 63 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยจัดจุดคัดกรองสำหรับผู้ป่วย โดยตรวจผู้ที่มีไข้ ซักประวัติ จัดจุดให้นั่งรอ เตรียมแมส น้ำยาหรือแอลกอฮอล์แห้ง กระจายไปทั่วโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ที่มาโรงพยาบาลสามารถใช้ล้างมือได้ทันที โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยมีจุดคัดกรองและทำการคัดกรองตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดและกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานเคสที่น่าสงสัย อย่างมีขั้นตอน ตั้งแต่คนไข้ลงจากรถหน้าอาคาร ถ้าพบมีไข้ ขั้นนี้จะส่งตรวจและซักประวัติเพื่อคัดกรองอย่างละเอียด เพราะคนไข้อาจจะไม่รู้ว่าเคยสัมผัส และบางคนอาจจะเดินทางกลับจากต่างประเทศ และเมืองที่เคยไปอาจจะขึ้นสีแดงแล้ว เพราะปัจจุบันยังคงมีการประกาศสีแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในเมื่อขณะนี้ยังไม่มียารักษา ดังนั้นต้องพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะสถานที่ ต้องมีห้องแยก แม้ว่าขอนแก่นยังไม่มีเคส ยังไม่มีการระบาดหรือคนไข้ที่เข้าเกณฑ์ แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อมทุก ถ้าพบคนไข้ที่เข้าเกณฑ์ก็ต้องมีการจำกัดบริเวณ แต่ถ้าอาการหนักจะต้องรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งในกรณีนี้ได้เตรียมบุคลากรเครื่องมือ รวมทั้งห้องความดันลบ ซึ่งห้องความดันลบอาจจะยังมีจำกัด แต่ก็เตรียมไว้อย่างเต็มที่แล้ว รวมทั้งชุดพีพีอีด้วย มีแล้วกว่า 500 ชุด เพื่อพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดหรือเวลาให้ยา

รศ.นพ.อภิชาติ กล่าวอีกว่า จากที่เปิดจุดคัดกรองตรวจละเอียด มีคนไข้ที่มีไข้คัดกรองเมื่อขณะนี้เฉลี่ยประมาณ 50 รายต่อวัน เมื่อตรวจ และซักประวัติละเอียดแล้ว ยังไม่พบรายใดเข้าเกณฑ์ ในส่วนของบุคลากรนั้น มีมาตรการต้องไม่ให้มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้กลุ่มเสี่ยงปะปนคนไข้ปกติ และถ้าพบคนไข้เข้าข่ายต้องรีบประกบแล้วแจ้งหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อทันที บุคลากรทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานต้องระวังแบบเท่าเทียมกันทั้งหมด ต้องล้างมือทุกครั้งที่จับที่สัมผัสคนไข้ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เตรียมแอลกอฮอล์แห้งไว้ตามจุดต่างๆ ให้ทุกคนรวมทั้งญาติ ผู้ป่วยสามารถกดล้างมือได้ทันที มีแมสแจกแทบทุกจุด เพราะอาจจะเผลอไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัว จนถึงขณะนี้ ทางโรงพยาบาลยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือเสี่ยงกับการติดไวรัสโคโรน่า แต่ก็จะได้มีการตรวจอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ถ้ารับแจ้งพร้อมออกไปดูแลทันที เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาจีน จำนวนมาก และยังมีบุคลากรที่เดินทางไปต่างประเทศไม่น้อย จนทางมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศให้หยุดเรียนหยุดพักงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์สำหรับคนที่เดินทางจากจีน โดยให้อยู่ภายในที่พักเท่านั้น ซึ่งในกลุ่มนี้ทางโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลเฝ้าระวังการระบาดอย่างเต็มที่