'สนามบินดอนเมือง' เข้มเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

'สนามบินดอนเมือง' เข้มเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้มเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง "โรคปอดอักเสบ" จากเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า" จากการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบ Deep Clean อย่างเข้มงวด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด ห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟท์ ทางเดินเลื่อน ราวจับ ราวบันได และผิวสัมผัสบริเวณต่าง ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร 1 และ อาคาร 2 รวมถึงมีการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร

158022092669

ทั้งนี้ ทดม.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอด หากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว และหากท่านพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่น สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

158022092411

158022092421