ตลาด"แร่โลหะ"ณ ตลาดลอนดอน (28 ม.ค.63)

ตลาด"แร่โลหะ"ณ ตลาดลอนดอน (28 ม.ค.63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอนประจำวันที่ 27 มกราคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)