‘การบินไทย’ รับมือ ‘โคโรน่า’ อบพ่นฆ่าเชื้อในเครื่องบินไปจีน16เที่ยวต่อวัน

‘การบินไทย’ รับมือ ‘โคโรน่า’ อบพ่นฆ่าเชื้อในเครื่องบินไปจีน16เที่ยวต่อวัน

“บินไทย” รับมือไวรัสโคโรน่า อบพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศยาน 16 เที่ยวบินต่อวันที่ทำการบินในเส้นทางจีน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชนเข้าชมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดภายในเครื่องบินของการบินไทยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ วันนี้ (28 ม.ค.) โดยระบุว่า เครื่องบินของการบินไทยและไทยสมายล์ที่บินมาจากประเทศจีนทุกลำ ทุกเส้นทางการบินไทยจะนำมาฉีดอบพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก (WHO) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อในเที่ยวบินถัดไป ดังนั้นขอให้ลูกค้าของการบินไทยมั่นใจในการใช้บริการของการบินไทย และไทยสมายล์

158019946439

สำหรับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เกิดทางมากจากจีน ปัจจุบันรัฐบาลได้เตรียมมาตรการคัดกรองเป็นอย่างดี ขณะที่ในส่วนของสนามบินทั้ง 28 แห่ง ภายใต้สังกัดของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่ตนกำกับดูแลอยู่นั้น ปัจจุบันได้สั่งให้ใช้มาตรการควบคุมป้องกัน เช่นเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โดยขณะนี้มั่นใจว่าสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทย.ไม่มีเที่ยวบินจากจีนเข้ามายังประเทศไทยแล้ว

158019930045

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้การบินไทยจะเริ่มใช้มาตรการอบพ่นสเปรย์ Calla 1452 เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศยาน เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยจะทำการฉีดพ่นทั้งในบริเวณห้องผู้โดยสารและห้องนักบิน เป็นเวลา 45 นาที โดยการพ่นยา 15 นาที และจะปิดเพื่อทำการอบฆ่าเชื้ออีก 30 นาที ขณะที่ระบบกรองอากาศจะทำการกรองเชื้อโรคได้ 99.99% เพื่อทำให้เครื่องบินปลอดเชื้อและมีความปลอดภัยจากพื้นที่เสี่ยง

158020068587

สำหรับมาตรการอบพ่น ฆ่าเชื้อในอากาศยานเป็นขั้นตอนสูงสุด เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 มาตรการที่การบินไทยได้นำมาดำเนินการ เพื่อยกระดับดูแลความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้โดยสาร โดยจะทำการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าในทุกเที่ยวบินที่ทำการบินกลับจากประเทศจีน จำนวน 16 เที่ยวบินต่อวัน แบ่งเป็น ของการบินไทย 9 เที่ยวบิน และไทยสมายล์ 7 เที่ยวบิน

158020068494

นอกจากนี้ยังได้เตรียมรับมือระหว่างทำการบิน หากพบว่า มีผู้โดยสารมีอาการไข้สูง ผิดปกติพนักงานต้อนรับจะทำการแยกผู้โดยสารให้อยู่ในห้องที่จัดเตรียมไว้บนเครื่อง เพื่อกันไม่ให้ผู้โดยสารรายอื่นได้รับเชื้อ และกันระยะห่างที่นั่งหน้า และหลังจากผู้โดยสารที่มีการป่วยระยะห่าง 1 เมตร จากนั้นจะทำการลงจอดฉุกเฉินทันทีเพื่อส่งต่อผู้โดยสารที่มีอาการป่วยไปยังโรงพยาบาล

158020068582