BANPU - ขาย

BANPU - ขาย

ประมาณการ 4Q62: ราคาถ่านหินต่ำสุดในรอบปี 2562

Event

ประมาณการ 4Q62

Impact

คาดว่าจะขาดทุนสุทธิ 515 ล้านบาทใน 4Q62F

เราคาดว่า BANPU จะขาดทุนสุทธิ 515 ล้านบาทใน 4Q62 จากที่มีกำไรสุทธิ 1.5 พันล้านบาทใน 4Q61 และขาดทุนสุทธิ 106 ล้านบาทใน 3Q62 โดยผลประกอบการที่แย่ลง YoY เป็นเพราะดัชนีราคาอ้างอิงถ่านหิน NEX ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 37% YoY เหลือ US$65/ton ใน 4Q62 ในขณะที่ผลขาดทุนที่หนักขึ้น QoQ เป็นเพราะส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและ BLCP ลดลง หลังจากที่มีการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการหงสาสามยูนิตชั่วคราวเป็นเวลา 10-40 วันเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากแผ่นดินไหวในลาวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ในขณะที่ BLCP ก็มีการปิดซ่อมบำรุง 22 วันในไตรมาสสี่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ เรายังคาดว่ากำไรจากธุรกิจถ่านหินจะลดลง QoQ เนื่องจากคาดว่าราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของ BANPU จะลดลง 1% QoQ เหลือ US$61/ton ตามราคาถ่านหิน NEX ที่ลดลง 2% QoQ แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าปริมาณยอดขายจะยังเพิ่มขึ้น 2% QoQ เป็น 9.6 ล้านตันเนื่องจากมี
การย้าย Longwall ลดลงที่ออสเตรเลีย (3.2 ล้านตัน) ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตถ่านหินของ BANPU ยังทรงตัว QoQ อยู่ที่ US$44/ton ใน 4Q62

มองลบกับแนวโน้มตลาดถ่านหินปี 2563

ตลาดถ่านหินถูกกดดันจากการที่จีนคุมเข้มการนำเข้าถ่านหิน ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเข้มงวดยิ่งขึ้นอีกในปี 2563 โดยในปีที่แล้ว จีนได้ประกาศนโยบายควบคุมการนำเข้าถ่านหินโดยเพิ่มจำนวนวันที่ต้องผ่านพิธีศุลกากร (custom days) เนื่องจากจีนต้องการลดการนำเข้าถ่านหินลงและส่งเสริมการใช้ถ่านหินที่ผลิตภายในประเทศ โดยจีนได้ใช้นโยบายนี้กับท่าเรือทางตอนเหนือของประเทศมาตั้งแต่ต้นปี 2562 แล้วและขยายมาใช้กับท่าเรือทางใต้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ส่งผลให้ราคาถ่านหิน NEX ในปีที่แล้วลดลงทุกไตรมาส ดังนั้นเราจึงยังคงสมมติฐานราคาถ่านหินปีนี้เอาไว้ที่ US$72/ton (ลดลง 6% YoY)

Valuation and action

เรายังคงคำแนะนำ ขาย และคงราคาเป้าหมาย SOTP เอาไว้ที่ 10.50 บาท เราเชื่อว่าราคาหุ้นจะถูกกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอใน 4Q62 และราคาถ่านหินที่ตกต่ำในขณะนี้ซึ่งอยู่ที่ US$67/ton ในเดือนมกราคม 2563 ทั้งที่เป็นช่วงที่อุปสงค์สูงตามฤดูกาล แต่ราคาก็ยังต่ำกว่าสมมติฐานปี 2563 ของเราที่
US$72/ton

Risks

ราคาถ่านหินผันผวน มีการปิดโรงไฟฟ้านอกแผน และมีการเลื่อนกำหนด COD ของโรงไฟฟ้าใหม่