โปรดเกล้าฯ 'วิระชัย-ชัยวัฒน์' พ้นนายตำรวจราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯ 'วิระชัย-ชัยวัฒน์' พ้นนายตำรวจราชองครักษ์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา และ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบ.ตร. พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. - พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ปฎิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ พว.0005.1/493 ลงวันที่ 25 ม.ค. ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฎิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ ใจความว่า

ด้วยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. เป็นต้นไป