ส.ว. แนะ รบ. ออกมาตรการขยายวงเงินใช้งบ 62 ไปพรางก่อน 80%

ส.ว. แนะ รบ. ออกมาตรการขยายวงเงินใช้งบ 62 ไปพรางก่อน 80%

"สมชาย" แนะรัฐบาลออกมาตรการขยายวงเงินใช้งบ 62 ไปพรางก่อน 80% จากเดิม 50% หวั่นศาล รธน. ตัดสินช้า

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา หารือในที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนเข้าวาระประชุม ต่อข้อเสนอแนะที่ส่งไปยังรัฐบาล เพื่อให้กำหนดมาตรการเร่งด่วนต่อกรณีที่จะเกิดขึ้นกับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 หลังจากที่สภาฯ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังพบกรณีที่มี ส.ส.ให้สิทธิบุคคลอื่นแสดงตนและลงคะแนนแทน เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว วันที่ 29 มกราคมนี้ อาจใช้เวลาพิจารณานาน 1-3 เดือน

“แม้รัฐบาลจะใช้งบประมาณปี 62 ไปพรางก่อนได้ ควรอนุมัติกรอบวงเงินจาก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น75-80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีเม็ดเงิน แม้จะเป็นเงินเดือนข้ารากชาร เงินใช้หนี้ เงินกองทุนต่างๆ เพื่อหมุนเวียนได้ และรัฐบาลโปรดเตรียมเอกสารทั้งหมดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้วินิจฉัยโดยเร็ว” นายสมชาย หารือ