ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมตั้งจุดคัดกรอง 'ไวรัสโคโรน่า'

ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมตั้งจุดคัดกรอง 'ไวรัสโคโรน่า'

ขนส่งเชียงใหม่รับคำสั่งจังหวัด เตรียมตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เร่งดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองไวรัสโคโรน่า หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายให้ส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ทันที

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 นายนรินทร์ เสาร์คง นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สถานีรถไฟ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และประธานหอการค้า เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้แจ้งขอความร่วมมือกับบริษัทรถโดยสารทุกบริษัทให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยสาร และจุดบริการผู้โดยสารทุกแห่ง พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและบริการเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขณะเดียวกันได้ให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัด สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คัดกรองนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้ต้องสงสัยที่มีอาการ หากพบให้รีบดำเนินการส่งต่อให้โรงพยาบาลนครพิงค์โดยด่วน พร้อมกันนั้นต้องอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตอาการผู้ป่วย โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค. 63)

ทางสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง จึงเร่งดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งร่วมประชุมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามที่จังหวัดมอบหมายโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการในช่วงบ่ายของวันที่ 28 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไว้ให้กับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถทุกคันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่วนเรื่องการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณสถานีขนส่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการภายในวันนี้เช่นกัน