แจงผลตรวจ 3 ผู้ต้องสงสัยที่นครสวรรค์ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า

แจงผลตรวจ 3 ผู้ต้องสงสัยที่นครสวรรค์ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ชี้แจง "3 ผู้ต้องสงสัย" ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ แพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ แต่ก็ยังต้องมีการติดตามเพื่อเฝ้าดูอาการต่ออีก 14 วัน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 . นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการในการประชุมเตรียมการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวพบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 รายนัน้ ขอชี้แจงว่าขณะนี้ผู้ป่วย 2 รายแรก ทราบผลตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงลสาธารณสุข ไม่พบสารพันธุ์กรรมของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (nCoV 2019) และอีก 1 รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ เนื่องจากไม่มีอาการ และตามเฝ้าดูอาการต่อเนื่องจนครบ 14 วัน

ประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วย หลังเดินทางกลับประเทศไทย ภายใน 14  วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ หายใจเร็ว ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันที

ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ให้ตระหนักว่าเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารปรุกสุก หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบทางเดินหายใจคล้านไข้หวัด และควรสวมหน้ากากป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ปีก หากมีความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างไร

ทางสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค และคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

158012193060