สนามบินหาดใหญ่คัดกรองเข้ม คุมระบาดไวรัสโคโรน่า เน้นเที่ยวเช่าเหมาลำจากจีน

สนามบินหาดใหญ่คัดกรองเข้ม คุมระบาดไวรัสโคโรน่า เน้นเที่ยวเช่าเหมาลำจากจีน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร่น่า สแกนคัดกรองผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เช่าเหมาลำจากจีน

วันที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 14.00 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนี้ได้มีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่คัดกรองผู้ป่วย และการติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรน่าภายในสนามบิน

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางท่าอากาศยานใหญ่มีความทุกด้านที่จะป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยเฉพาะการคัดกรองผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศทั้งที่มีทั้งเที่ยวบินจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และเครื่องบินเช่าเหมาลำจากจีน ซึ่งจะมีการสแกนนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียด หากเข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีอาการป่วยที่เกี่ยวกับโรคนี้ก็จะมีคัดแยกเพื่อตรวจอาการอย่างละเอียด