“กบน.”หนุนบี10แตะ2บาท ดันเป็นเกรดมาตรฐานปี63

“กบน.”หนุนบี10แตะ2บาท  ดันเป็นเกรดมาตรฐานปี63

กบน. ไฟเขียวเพิ่มชดเชยดีเซล บี10 อัตรา 85 สตางค์ต่อลิตร ดันราคาถูกกว่า บี7 อัตรา 2 บาทต่อลิตร ขณะที่บี20 ลดชดเชยเหลือ 3 บาทต่อลิตร ตามมติ กพช. มีผล 1ต.ค.นี้ หวังรองรับประกาศใช้บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานทั่วประเทศ 1 ม.ค.63

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ที่มีนายกุลิศ

สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานวานนี้ (30 ก.ย.) ได้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีมติให้ปรับอัตราจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯกลุ่มดีเซล             โดยในส่วนของน้ำมันดีเซล บี10 ให้ เพิ่มการชดเชยเป็นอัตรา 1.80 บาทต่อลิตร จากเดิมชดเชย 0.95 บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซล บี7 ให้จัดเก็บอยู่ที่ 0.05 บาทต่อลิตร จากเดิมชดเชย 0.10 บาทต่อลิตร และดีเซล บี20 เหลือชดเชย 2.55 บาทต่อลิตร จากเดิมชดเชย 4.80 บาทต่อลิตร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซล มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ ดีเซล บี10 ราคาจะอยู่ที่ 22.99 บาทต่อลิตร และดีเซล บี7 อยู่ที่ 25.99 บาทต่อลิตร หรือ บี10 ถูกกว่า บี7 อยู่ที่ 2 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาดีเซล บี20 จะอยู่ที่ 22.99 บาทต่อลิตร ถูกกว่า บี 7 อยู่ที่ 3 บาทต่อลิตร

แนวทางดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ เข้าไปบริหารจัดการส่วนต่างราคากลุ่มดีเซล เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ บี10 มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล แก้ไขปัญหาปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ล้นตลาด

ทั้งนี้ จากมติดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯมีสภาพคล่องดีขึ้น โดยกองทุนน้ำมันฯ มีเงินไหลออกน้อยลงจาก 813 ล้านบาท เป็นไหลออก 392 ล้านบาท และเมื่อรวมกับแอลพีจี ที่มีเงินไหลเข้า 186 ล้านบาทต่อเดือน ทำให้กองทุนน้ำมันฯมีเงินไหลออกเท่ากับ 206 ล้านบาทต่อเดือน โดยล่าสุด บัญชีน้ำมันฯ อยู่ที่ 44,327 ล้านบาท บัญชีแอลพีจี ติดลบ อยู่ที่ 5,579 ล้านบาท ส่งผลให้เงินเหลือสุทธิอยู่ที่ 38,748 ล้านบาท

“มติดังกล่าวทำให้มาร์จิน บี20 ลดลง ซึ่งตามมติ กพช. ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจฯ ติดตามสถานการณ์การใช้ตั้งแต่ต.ค.-ธ.ค. เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง รวมถึงการใช้บี10 ด้วย ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การออกประกาศใช้ บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานของประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1ม.ค.2563 เป็นต้น”

20150504220616272

สำหรับสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากมีการปรับโครงสร้างราคาในกลุ่มดีเซลแล้ว ประเมินว่า ยอดใช้ บี20 อาจชะลอลง ขณะที่การใช้ บี10 จะเพิ่มขึ้น เพราะราคาถูกลง และประชาชนอาจลดการใช้บี7 เพื่อหันมาใช้ บี10 แทน

นายวีระพล กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน พบว่า ราคาน้ำมันเบนซินตลาดโลกปรับลดลงมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤติโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบีย แต่ราคาดีเซลตลาดโลกยังสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤติ ส่งผลให้ค่าการตลาดน้ำมันกลุ่มเบนซินปัจจุบัน สูงกว่า 2 บาทต่อลิตร จึงมีโอกาสที่ผู้ค้าน้ำมันจะปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินลง

สำหรับกรณีที่ กบน.ได้ว่าจ้างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ศึกษากรณีจัดทำแผนรับมือภาวะวิกฤติราคาน้ำมันนั้น ขณะนี้ผลการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว และจะต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ กบน.ต่อไป โดยระหว่างที่แผนฯยังไม่มีผลบังคับใช้นั้น การใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯเข้าไปบริหารจัดการช่วงเกิดภาวะวิกฤติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ได้ขออนุมัติจาก กพช.ไว้ คือ กรณีราคาน้ำมันดิบรอบ 5 วัน กระทบราคาขายปลีก 1 บาทต่อลิตร ส่วนแอลพีจี หากราคาตลาดโลกในรอบ 2 สัปดาห์ ปรับขึ้นประมาณ 1 บาทต่อกิโลกรัม หรือ ราคาเกิน 365 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทาง กบน.จะประชุมพิจารณาเพื่อนำเงินกองทุนน้ำมันฯมาชดเชยต่อไปได้