มท.2บำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน 'พล.อ.เปรม'

มท.2บำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน 'พล.อ.เปรม'

รมช.มหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติให้แก่นักเรียน โดยที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รำลึกถึงคุณูปการที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนในจังหวัดสงขลาของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวขิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาจึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน 99 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ท่าน เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วันถึงแก่อสัญกรรม ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

2_8

3_10

4_6

5_2