กรุงไทยไม่หวั่น เอคิวฟ้อง3.8พันล้าน ชี้ให้อำนาจศาจชี้ขาด

กรุงไทยไม่หวั่น เอคิวฟ้อง3.8พันล้าน ชี้ให้อำนาจศาจชี้ขาด

กรุงไทยชี้ให้เป็นดุลพินิจของศาจในการพิจารณา หรือชี้ขาด กรณีเอคิวฟ้อง3.8พันล้าน ชี้กรุงไทยได้ดำเนินการตามกฏหมาย ด้วยประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

     นายผยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่ากรณีบริษัทเอคิวเอสเตทหรือAQ ได้ยื่นฟ้องธนาคารเพื่อเรียกค่าเสียหาย3,898 ล้านบาทนั้นต้องให้เป็นดุลพินิจของศาจที่จะเป็นผู้พิจารณา  แต่การดำเนินการของธนาคารที่ผ่านมาถือว่าได้ดำเนินการตามประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

     ดังนั้นการดำเนินการของธนาคารและเอคิวจึงมีมุมมองที่ต่างกัน

    “เท่าที่ดูเอคิวอยากให้ตัดเงินต้นขณะดียวกันที่ธนาคารกรุงไทยขายที่ดินมาได้ก็ใช้สิทธิภายใต้กฏหมายกฏหมายแพ่งกฏหมายล้มละลายซึ่งตรงนั้นค่าเสียหายกับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างมันคนละยอดกันอันนี้จึงเป็นปัญหาทางเทคนิคซึ่งไม่สามารถก้าวล่วงดุลพินิจของศาลได้ก็ต้องให้การดำเนินการตามกระบวนศาลต่อไป