ครูลูกหนี้เฮ! ศาลพิพากษาชนะคดี ศธ.

ครูลูกหนี้เฮ! ศาลพิพากษาชนะคดี ศธ.

ศาลปกครองพิพากษาให้ครูลูกหนี้กว่า 2,000 รายทั่วประเทศชนะคดี กรณียื่นฟ้อง รมว.ศธ. กับพวกรวม 6 ราย ชี้ละเลยระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนครูไปใช้หนี้ที่ต้องเหลือ 30% ของเงินเดือนไว้ยังชีพ

วันนี้ (26 ก.ย.) ที่ห้องพิจารณาคดี 10 ศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ครูลูกหนี้ จำนวน 2,000 กว่าราย จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับพวกรวม 6 ราย โดยแบ่งคดีออกเป็น 45 สำนวน กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ ปี 2551 ที่กำหนดให้ครูต้องเหลือเงินสุทธิหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซนต์ หลังจากเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อออกคำสั่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้

20190926124212289

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย รมว.ศึกษาธิการ / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / เลขา สพฐ. / ศึกษาธิการจังหวัด / ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา / และ สกสค. ละเลยเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ ปี 2551 ตามข้อ 6 และข้อ 7 ที่กำหนดให้ครูต้องเหลือเงินสุทธิหลังหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซนต์ อีกทั้งยังมีการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ครูนำไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน ถือเป็นการส่งเสริมให้ครูมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำให้ระบบบริหารจัดการเงินมีปัญหา และกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีพของครู ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพิพากษาให้จำเลยทั้ง 6 ราย ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา

20190926124214028

ส่วนบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี ระหว่างศาลอ่านคำพิพากษา มีครูจำนวนมากกว่า 100 คน เข้าไปฟังคำพิพากษาในห้องพิจารณาคดีจนแน่นห้อง บางรายเป็นลมต้องหามส่งห้องพยาบาล ขณะที่บางรายถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ หลังจากได้ยินผลคำพิพากษา

ด้านนายสุวัจ ศรีสด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาจะลา อำเภอเสิงงาม จังหวัดลำปางบอกว่า รู้สึกดีใจ หลังศาลพิพากษาให้ครูชนะคดี หลังจากนี้รอให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่งศาลภายใน 180 วัน เพื่อให้ครูเหลือเงินไว้ดำรงชีพ 30 % โดยหลังจากนี้กลุ่มครูจะวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ และยืนยันว่าจะใช้หนี้ทุกบาททุกสตางค์แน่นอน

20190926124213196

20190926124213581