ไขข้อข้องใจ! ทำไมตร.ไม่รวบ 'น้ำอุ่น' ที่คอนโด-ปล่อยให้หนี

ไขข้อข้องใจ! ทำไมตร.ไม่รวบ 'น้ำอุ่น' ที่คอนโด-ปล่อยให้หนี

สำหรับกรณีการจับกุมนายรัชเดช หรือ น้ำอุ่น วงศ์ทะบุตร ได้ที่ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่ง ย่านริมถนนรัชดาฯ-ท่าพระ หลังพบข้อมูลว่ามารดาของนายรัชเดช ขับรถยนต์มารับ

ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงปล่อยให้น้ำอุ่นออกจากคอนโดได้ ซึ่งหากพิจารณาตามข้อกฎหมายอาญา มาตรา 81 ที่ว่า ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78

ในบางกรณีเจ้าพนักงานจะเข้าทำการจับกุมบุคคลตามหมายจับ โดยบุคคลตามหมายจับนั้น มีฐานะเป็นเพียงผู้อาศัยในที่รโหฐาน หรือภายในบ้านเท่านั้น กรณีนี้เจ้าพนักงานจะสามารถเข้าทำการจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าบ้านให้ความยินยอม หรือเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92(2)

ซึ่งจากกฎหมายดังกล่าวจะได้คำตอบว่า ทำไมตำรวจถึงไม่สามารถเข้าไปจับนายรัชเดช ได้ในห้องชุดคอนโดมิเนียมดังกล่าวได้ อีกทั้งเวลาการจับกุมนั้นเป็นเวลากลางคืนอีกด้วย

ทั้งนี้หากนายรัชเดชไม่ออกมาจากคอนโด เจ้าหน้าที่จะต้องรอให้ถึงเวลา 06.00 น. จึงจะสามารถดำเนินการจับกุมได้ โดยจะต้องขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะเข้าจับกุมบนในห้องชุดคอนโด อย่างไรก็ดีการเข้าค้นจะต้องดำเนินการในช่วงเวลา 06.00 น. - 18.00 น. เท่านั้น หากเป็นกรณีเข้าตรวจค้นในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ยืดเยื้อก็สามารถดำเนินการล่วงเลยเวลา 18.00 น. ได้ แต่ต้องมีเหตุอันสมควร ส่วนกรณีพื้นที่เป็นนิติบุคคล เจ้าหน้าที่สามารถขอความร่วมมือกับทางนิติบุคคลดังกล่าวได้