รมช.ศึกษาฯ ยันโยกย้ายไม่มีใต้โต๊ะแน่นอน

รมช.ศึกษาฯ ยันโยกย้ายไม่มีใต้โต๊ะแน่นอน

"กนกวรรณ" รมช.ศึกษาฯ เตรียมดันกัญชาเข้าหลักสูตรการศึกษาใหม่ ยันโยกย้ายไม่มีใต้โต๊ะแน่นอน

ที่โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบหมายนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ โดยเน้นเรื่องดันกัญชาเข้าหลักสูตรการศึกษาไทยใหม่

 ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อลงดูงานและมอบนโยบายทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องแรกคือ จัดตั้งกองทุนลูกเสือเพื่อเดินหน้าสู่สากลโดยเน้นการรักษาระเบียบวินัย เทิดทูนสถาบัน ช่วยเหลือสังคมต่างๆ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับกระทรวง และอีกเรื่องที่อยากฝากถึงคือ เรื่องกัญชากับการศึกษาไทย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือหาข้อสรุปและร่างหลักสูตรตรงนี้ โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลแห่งสมุนไพรไทย เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องกัญชากับระบบการศึกษาไทย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้ลึกรู้จริงทั้งประโยชน์และโทษของกัญชาเพื่อพัฒนาควบคู่การศึกษาและหวังดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปอีกด้วย