ระวัง! ถนนชำรุด จากพิษพายุโพดุล 9 จังหวัด 18 เส้นทาง

ระวัง! ถนนชำรุด จากพิษพายุโพดุล 9 จังหวัด 18 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท เผยเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลใน 9 จังหวัด 18 เส้นทางเร่งเจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือนประชาชนในพื้นที่ เตือนประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 9 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อำนาจเจริญ,กาฬสินธุ์,นครพนม,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,กาญจนบุรี,พังงา,ภูเก็ต) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 18 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 3 สายทาง ดังนี้

สำหรับเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้  ได้แก่

- สาย อบ.3021 แยก ทล.202-บ.นาเจริญ อ.เขมราฐ,นาตาล จ.อุบลราชธานี 

- สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

- สาย ภก.4027 แยก ทล.4031-สายอุทยาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ส่วนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบแต่ยังสามารถสัญจรได้ ได้แก่

- สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

- สาย อบ.4035 แยก ทล.2214-บ.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

- สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ

- สาย อจ.3006 แยก ทล.202-อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

- สาย กจ.4024 แยก ทล.3229-บ.หนองลากฆ้อน อ.เมือง,ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

- สาย กจ.4065 แยก ทล.3443-บ.บ่อทอง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

- สาย กจ.5098 แยก ทช.กจ.4018-บ.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

- สาย พง.4003 แยก ทล.4240-บ.ปลาย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง