ไทยยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ

ไทยยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ

ก้าวสำคัญ! สทป. ยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ

การทดสอบภาคพลวัตจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. ระยะ 40 กิโลเมตร การทดสอบประกอบด้วยการยิงจรวด จำนวน 10 นัด ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประสบความสำเร็จ ซึ่งดำเนินการทดสอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่สนามทดสอบอาวุธ เขาหน้ายักษ์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

โดยมี พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ยิงทดสอบ 

ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยวิจัยและพัฒนา หน่วยผลิต รวมถึงผู้ใช้งาน และหน่วยงานความร่วมมือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขีดความสามารถในการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องของ สทป. ที่จะสามารถผลักดันสู่การใช้งานของกองทัพต่อไปในอนาคตอันใกล้ (ข้อมูลและภาพ - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ)

ไทยยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ

ไทยยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ

ไทยยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ

ไทยยิงจรวดสมรรถนะสูง ระยะ40กม. ทดสอบประสบความสำเร็จ