ขยายเรือนจำต้นแบบสู่อาเซียน

ขยายเรือนจำต้นแบบสู่อาเซียน

สถาบันเพื่อการยุติธรรม ขยายโครงการเรือนจำต้นแบบสู่อาเซียน นำร่องเรือนจำ CC2 คุกหญิงใหญ่ที่สุดในกัมพูชา