ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ภาพสีสันบนท้องทุ่งนา กับการแต่งกายในชุดแฟนซีลงแขกดำนา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้เห็นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูกาลดำนา

 

ในกิจกรรมโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" หนึ่งในกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของการทำนาที่นับวันจะเลือนหาย

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวย กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" บริเวณโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขตพื้นที่ขามเรียง ด้านหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

จากนั้น  ได้นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 500 คน ร่วมกันลงแขกปักดำนา  บนเนื้อที่ 10 ไร่ ด้วยพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105   และข้าวไรซ์เบอร์รี่   ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก ซึ่งนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์บรรเลงกลองยาวในจังหวะที่สนุกสนาน  และนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่างแต่งกายจัดจ้าน จัดเต็ม ในชุดแฟนซีแปลกตา แต่งหน้าทาปาก มีทั้งแต่งสวยงาม  แต่งแบบสวยแหวกสะท้านทรวงไปเลยก็มี  แต่เน้นความบันเทิง เรียกเสียงฮา  พร้อมแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เดินขบวนฟ้อนรำสร้างสีสัน เข้าภายในบริเวณงาน สร้างสีสันให้ครึกครื้น อีกทั้งลงแรงช่วยดำนาด้วย

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

สำหรับกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ชาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อีกทั้งได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมในวิถีการทำนาข้าวแบบดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความรักความสามัคคีเสียสละ  และร่วมกันรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรของไทยให้คงอยู่ต่อไป

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา

ลงแขกดำนาสะท้านปฐพี แต่งแฟนซีเรียนรู้วิถีชาวนา