ผกก.บางเขน ลั่นพร้อมรับผิดชอบ กรณีบ่อนสะพานใหม่

ผกก.บางเขน ลั่นพร้อมรับผิดชอบ กรณีบ่อนสะพานใหม่

ผกก.บางเขน ลั่นพร้อมรับผิดชอบ กรณีบ่อนสะพานใหม่ ส่วนการขยายผลถึง เฮีย ต. และเฮีย ก. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวน