เปิด 13 รพ.บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

เปิด 13 รพ.บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

เปิด 13 รพ.บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เริ่ม 2 ก.ย.นี้ เบื้องต้น 2 ตำรับ “ศุขไสยาศน์” - “ทำลายพระสุเมรุ” รวม 6,400 ซอง สั่งจ่ายในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ขณะที่ “น้ำมันสูตรเดชา” รอคกก.วิจัยในคนเคาะ 28 ส.ค.นี้

วันนี้(27ส.ค.) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะเปิดบริการในวันที่ 2 ก.ย. 2562 ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ รวม 13 แห่ง ประกอบด้วย 1.รพ.เด่นชัย จ.แพร่ 2.รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 3.รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 4.รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี 5.รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 6.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 7.รพ.พล จ.ขอนแก่น 8.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร 9.รพ.สูงเนิน จ.นรราชสีมา 10.รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ 11.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 12.รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง และ13.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส กรุงเทพมหานคร


นพ.มรุต กล่าวอีกว่า การให้บริการเบื้องต้นในเดือนก.ย.2562 จะเป็นการสั่งจ่ายยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ หลังจากรมได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุงใน 2 ตำรับจาก 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ จำนวน 4,400 ซอง ซึ่งผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วและ ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 2,000 ซองอยู่ระหว่างการรอผลตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่าทั้ง 2 ตำรับจะสามารถส่งยาไปยังรพ.ในวันที่ 28 ส.ค.2562 จากนั้นอีก 3 ตำรับ ได้แก่ ตำรับยาทัพยาธิคุณ ตำรับยาไฟอาวุธ และตำรับยาแก้สันฑฆาต กร่อนแห้ง จะเริ่มผลิตในเดือนต.ค.นี้หลังจากได้ผลผลิตกัญชาจากการปลูกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อีสาน และจะทยอยผลิตตำรับอื่นที่เหลือด้วย คาดว่าในเดือนต.ค.นี้จะมียาทั้ง 16 ตำรับสั่งใช้ได้


“ศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ส่วนตำรับยาทำลายพระสุเมรุบรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชา การที่กรมเลือกตำรับนี้มาผลิตก่อน เนื่องจากการสอบถามแพทย์แผนไทยถึงตำรับที่มีการใช้มาก รวมถึง ดูปริมาณกัญชาที่เป็นส่วนผสมด้วย เพราะบางตำรับต้องใช้ช่อดอก หรือสดๆ แต่ของกลางที่ได้รับจะเป็นของกลาง จึงต้องรอกัญชาจากที่มีการปลูก” นพ.มรุตกล่าว


นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คาดว่ายาแต่ละตำรับจะมีผู้ป่วยใช้ราว 1 หมื่นคนต่อตำรับ รวมราว 1.6 แสนคน ซึ่งสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการจะมี 4 องค์ประกอบ คือ 1. แพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม และ4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ


เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ มีดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลินิกกัญชา โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา 2. ภาวะที่แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา 3. เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 4. ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น 5. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ 6. มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ โดยการสั่งใช้ตำรับจะมีการติดตามการใช้ของผู้ป่วย เช่น โรคที่ใช้ ปริมาณการใช้ ประสิทธิผลการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย


นพ.ปราโมทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้านนั้น ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจะต้องใช้ภายใต้โครงการวิจัย โดยในวันที่ 28 ส.ค.2562 กรมจะนำเสนอโครงการวิจัยที่ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิจารณาว่าโครงการวิจัยผ่านหรือไม่และจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ หากคณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบก็จะเริ่มวิจัยในสถานพยาบาล 18 แห่ง เป็น 13 แห่งเดิมและอีก 5 แห่ง ได้แก่ รพ.เถิน จ.ลำปาง รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ระยอง และรพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี คาดว่าจะสามารถผลิตน้ำมันกัญชาสูตรเดชาจากของกลางที่ได้รับมาได้ราว 6 แสนขวด โดยจะมีระบบติดตามได้ทุกขวด มีระยะเวลาศึกษาในเบื้องต้น 6 เดือน จะติดตามใน 2 ส่วน คือ คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย หากวิจัยได้ผลจะเสนอเข้าสู่ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไป