ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้นัดร่วมตัวกันแต่งชุดดำร้องเพลงประจำโรงเรียน เพื่อประท้วงผู้บริหารชุดใหม่ของโรงเรียน

กรณีสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้กล่าวโทษผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน ว่ามีการบริหารงานผิดพลาด ไม่ปฏิบัติตามกฎตามธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทั้งได้แต่งตั้งคณะมการกรรมการสอบสวนขึ้นโดยยังไม่ปรากฏฐานความผิดตามข้อกล่าวหาที่ชัดเจน ซึ่งในวันนี้ (27 สิงหาคม 2562) โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน 1 วัน

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพชุด ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า แต่งดำประท้วง 'สภาคริสตจักร' ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย