'อนุทิน' เร่งยกระดับการบริการสาธารสุข

'อนุทิน' เร่งยกระดับการบริการสาธารสุข

"รมว.สธ." เร่งยกระดับการบริการสาธารสุขให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

วันนี้ (8 สิงหาคม 2562 ) 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชายวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เน้นนโยบาย ไทยเฟิร์ส (THAI FIRST) ไทยทำ ไทยใช้ คือโดยใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างงานสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนไทย ภายใต้การใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า ทุกบาทต้องหมุนเวียนอยู่ในประเทศให้มากที่สุด เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสู่กลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการจ้างงาน การจัดซื้อจากภาคประชาชนโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน  

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเม็ดเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละปีว่า มาจากทั้งด้านการท่องเที่ยว การซื้อสินค้าไทย การรับจ้างแรงงานไทย ซึ่งหากหมุนเวียนได้หลายรอบก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำหรือรายได้ของประชาชน เพราะเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานจะมีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะนำไปต่อยอดเสริมสร้างให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมั่นคงแข็งแรงเพิ่มขึ้นต่อไป โดยเม็ดเงินจะต้องลงไปถึงประชาชนในทุกระดับให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายที่จะยกระดับการบริการสาธารสุขให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมไปถึงการดูแลบุคคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อม มีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อขวัญกำลังใจในการทำงานและช่วยเหลือดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่และนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สามารถลดความเหลือมล้ำให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น  ในส่วนของนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ รวมไปถึงนำมาต่อยอดอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม อาหาร และเครื่องสำอาง จะดำเนินการได้เมื่อถึงเวลาสมควร  ขณะนี้ได้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทำการจ่ายยาที่เป็นสารสกัดจากกัญชา เพื่อใช้ในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยแล้ว ซึ่งองค์การเภสัชกรรม นำสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นการผลิตที่มีคุณภาพมาให้กระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วย หากผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ ตัวสารสกัดกัญชาก็จะสามารถต่อยอดสร้างเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อีกมาก รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลประชาชนด้วย 

ในส่วนกระทรวงคมนาคม จะพิจารณาเร่งนำผลผลิตจากยางพารามาผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  ทำตัวหนอน แบริเออร์ หรือวัสดุเพื่อป้องกันความปลอดภัยทางการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมในการระบายผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายไทยเฟิร์สที่เป็นการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศให้มากที่สุด และควรมีการส่งเสริมการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มากขี้น แทนการใช้สินค้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ในประเทศ  

ในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีย้ำเกี่ยวกับการบริหารองค์กรว่า ขอให้ทุกคนไม่ต้องกังวลใจต่อการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลปัจจุบัน จึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพราะความสามารถจะพิสูจน์จากการทำงานของทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติสุขอย่างที่เคยเป็นมา