'กรมอุตุฯ' ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้

'กรมอุตุฯ' ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้

"กรมอุตุฯ" ออกประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้ เริ่มจากภาคใต้ก่อนคาดตกถึงกลาง ต.ค.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562

ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระดับล่าง ที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้น จากทะเลอันดามัน เข้าปกคลุมประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง สวนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

อย่างไรก็ตามในบางช่วงของฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และตกหนักมากในบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกต่อไปอีก ถึงกลางเดือนมกราคม จึงประกาศให้ประชาชน ได้ทราบทั่วกัน

_ERT6534_1

อุตุ2

D6wZnSiU8AAFLGa