สถานทูตไทยทั่วโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สถานทูตไทยทั่วโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยฯ สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ในต่างประเทศ ทั้ง 98 แห่ง ใน 96 เมืองทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี2562

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในต่างประเทศได้ร่วมกันสวมใส่ชุดสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยสถานเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย 1) พระราชประวัติ 2) พระราชกรณียกิจขณะดำรงพระอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร 3) สืบสาน รักษา ต่อยอด และ 4) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ชาวไทย ชาวต่างประเทศและชุมชนคนไทยในต่างประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าว ณ โถงวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 10 พฤษภาคม 562  และที่อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562