ปตท.-บางจากขึ้นราคาดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

ปตท.-บางจากขึ้นราคาดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

ปตท.-บางจากขึ้นราคาดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 40 สตางค์/ลิตร ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์คงเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 05.00 น.


ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 34.16 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 26.75 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.48 บาท/ลิตร E20 ราคา 23.74 บาท/ลิตร E85 ราคา 19.54 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 26.49 บาท/ลิตร B20 ราคา 21.49 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ปตท.-บางจากขึ้นราคาดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

ปตท.-บางจากขึ้นราคาดีเซล 40 สตางค์/ลิตร