ธ.ก.ส.แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวทุกรูปแบบ16 ก.พ.นี้

ธ.ก.ส.แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวทุกรูปแบบ16 ก.พ.นี้

ธ.ก.ส. แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวทุกรูปแบบ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 15 ก.พ.ถึงหกโมงเช้าวันที่ 16 ก.พ.62

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบธุรกรรมการให้บริการ (Core BankingSystem:CBS) ที่ใช้ในการจัดการด้านธุรกรรมเงินฝากและสินเชื่อ รวมทั้งข้อมูลลูกค้าเพื่อรองรับการให้บริการและธุรกรรมที่จะมีปริมาณมากขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการพัฒนาการบริการทางการเงินอย่างครบวงจรและทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับการปิดปรับปรุงระบบธุรกรรมการให้บริการชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 00.01 06.00 น.(หลังเที่ยงคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงหกโมงเช้าวันที่ 16 กุมภาพันธ์2562) เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยช่วงเวลาที่ทำการปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมประกอบด้วย การฝาก โอน ถอน ผ่านตู้ ATM และธ.ก.ส. A-Mobile ตลอดจนการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอื่นกับตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.โดยขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการปรับปรุงระบบในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลการเงินของลูกค้าแต่อย่างใดและ ธ.ก.ส. ขออภัยในความไม่สะดวกตามวันและเวลาดังกล่าว