'ศูนย์วิจัยกสิกรไทย' คาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี '62 เติบโตต่อเนื่อง

'ศูนย์วิจัยกสิกรไทย' คาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี '62 เติบโตต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2562 คาดยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจจีนและการแข่งขันที่เข้มข้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2562 มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากการเร่งทำตลาดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals ที่ทำให้สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาดีขึ้น ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยประมาณ 325,000 คน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความท้าทายจากประเด็นเศรษฐกิจจีน สถานการณ์การแข่งขันระหว่างประเทศที่เข้มข้น และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งผลให้การทำตลาดนักท่องเที่ยวมีความซับซ้อนมากขึ้น และเป็นความท้าทายที่จะรักษาอัตราการเติบโตที่สูงไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 10.80-10.99 ล้านคน เติบโตประมาณ 2.5%-4.3% จากปี 2561 (สาเหตุของอัตราการเพิ่มขึ้นที่ชะลอลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานของนักท่องเที่ยวจีนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น) สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 5.98-6.09 แสนล้านบาท ขยายตัวประมาณ 3.0%-5.0% จากปี 2561