สนว.เปิดพระบรมมหาราชวังให้ ปชช.ลงนามถวายพระพรในหลวง

สนว.เปิดพระบรมมหาราชวังให้ ปชช.ลงนามถวายพระพรในหลวง

สนว.เปิดพระบรมมหาราชวังให้ ปชช.ลงนามถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 ม.ค.62 สำนักพระราชวัง เปิดพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชวงศ์ องคมนตรี ลงพระนามและลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามหลวงที่ห้องมุขกระสันตะวันออกชั้นล่าง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในส่วนของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ตลอดจนคณะทูตานุทูต ลงนามถวายพระพร ณ อาคารหน่วยข้าราชการในพระองค์904 ข้าราชการลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม และจุดลงนามถวายพระพรของประชาชน คือ เต็นท์สีขาวบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน โดยเปิดให้ประชาชนลงนามตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

อนึ่งในวันเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.