รมว.คมนาคม พอใจมาตรการคนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม ลดยอดผู้เสียชีวิต

รมว.คมนาคม พอใจมาตรการคนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม ลดยอดผู้เสียชีวิต

รมว.คมนาคม พอใจมาตรการคนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม ลดยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2562 กระทรวงคมนาคมได้ประกาศมาตรการ "คนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยในส่วนของ "คนพร้อม" คือ ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร รวมถึงตรวจความพร้อมร่างกาย ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ส่วน "รถพร้อม" คือตรวจความพร้อมตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน รวมถึงตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ "ถนนพร้อม" คือการเตรียมความพร้อมเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และติดตั้งไฟแสงสว่าง 100% โดยตรวจตราเครื่องหมายและอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขณะที่บริเวณที่มีงานก่อสร้างให้คืนผิวจราจรและหยุดงาน โดยมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างน้อย 1 ดวงต่อระยะทาง 2 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีการนำรถตำรวจทางหลวง และรถกรมทางหลวงชนบท จอดริมทางพร้อมเปิดไฟเตือนผู้ใช้ทางให้ขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงมีการตั้งจุดให้บริการบริเวณทางขึ้นเขา เป็นต้น

รมว.คมนาคม กล่าวว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ แต่จากนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของรัฐบาลภายใต้การนำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้ตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในสัดส่วนประชากร 1 แสนคน เหลือเพียง 32.7 คน เมื่อเทียบกับจำนวน 36.2 คน เมื่อช่วงปี 2557 ก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาบริหารประเทศ ทำให้สถิติในอันดับโลกยังลดลงจากอันดับ 2 เหลือเพียงอันดับ 9 แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการทำงานของทุกฝ่ายไม่ได้สูญเปล่าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม