7วันอันตราย ผ่านไป4วัน 'เชียงใหม่' ยอดพุ่งเสียชีวิต 12 ราย

7วันอันตราย ผ่านไป4วัน 'เชียงใหม่' ยอดพุ่งเสียชีวิต 12 ราย

7 วันอันตราย ผ่านไป 4 วัน "เชียงใหม่" ยอดพุ่ง 12 ราย เพิ่มจากสถิติปีที่ผ่านมา 2 ราย ขณะที่จังหวัดสั่งเข้มทุกด่านตรวจ สอดส่องผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 วันที่ 4 ของการรณรงค์ ยอดอุบัติเหตุสะสม จำนวน 77 ครั้ง บาดเจ็บ 79 คน เสียชีวิต 12 คน เสียชีวิตเพิ่มจากปีที่แล้ว จำนวน 2 คน ซึ่งวานนี้(30 ธ.ค.)มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 22 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 19 คน สาเหตุเกิดจากทัศนวิสัยไม่ดี เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดตามลำดับ รถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์

ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือให้เข้มงวดในการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่องผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถเร็วเกินเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมดำเนินการตามมาตรการ เมาแล้วขับให้ยึดรถ โดยเน้นเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต

พร้อมกันนั้น ให้เพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้ง ด่านชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้กระทําผิดหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้ดําเนินการยึดรถตามคําสั่ง คสช. ที่ 42/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ

นอกจากนั้น ยังให้มีการตั้งด่านกวดขันผู้ที่เมาแล้วขับในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่มีการจําหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ด่านตรวจทุกแห่งเข้มงวดกวดขัน จับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งให้เพิ่มการเรียกตรวจในจุดตรวจบริการ ด่านชุมชน จุดตรวจ จุดสกัด ให้มากขึ้น รวมถึง ให้เปิดสัญญาณไฟกระพริบทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่มีความตื่นตัว ป้องกัน การหลับในเวลาขับรถ